Volwassen lieveheersbeestjes tegen bladluis

Volwassen lieveheersbeestjes worden ook uitgezet voor bladluisbestrijding en zelfs spintbestrijding. Ze zouden tot 5000 bladluizen kunnen eten tijdens hun levensduur. Volwassenen kunnen binnenshuis of in kas worden uitgezet maar ook buiten in grote struiken of bomen en in dichte hagen. Het nadeel van volwassen lieveheersbeestjes uit te zetten, is dat ze kunnen gaan vliegen en de bestrijding daardoor niet gegarandeerd is. Ze moeten echter maar even op de aangetaste planten aanwezig zijn, om daar eieren af te zetten, waardoor je op korte termijn larven krijgt en dit garandeert weer wel een goed bestrijdingseffect. Er wordt aangeraden 10 à 20 volwassenen per boom uit te zetten.

Nieuwe tendens!

Als je larven van lieveheersbeestjes uitzet, gaan deze op een bepaald moment verpoppen en valt daardoor de bestrijding stil. Om dit te vermijden raadt men sinds 2017 aan om tegelijk met de larven ook volwassen lieveheersbeestjes uit te zetten. Als de adulten eieren leggen, zijn die larven geworden op het moment dat de gekochte generatie larven verpopt en krijg je op die manier een constante aanwezigheid van lieveheersbeestjeslarven in de aangetaste planten.

Aandachtspunten

  • Zet de larven van lieveheersbeestjes niet uit tijdens zware regenval, storm of vorst.
  • Bestrijding van bladluizen is minder doeltreffend zonder de eliminatie van mieren (zie lijmbanden of Mier-run)
  • Let op met het op voorhand gebruik van insecticiden. Nog aanwezig residu kan de larven van lieveheersbeestjes doen afsterven.

Voedsel bij de gekochte lieveheersbeestjes

In het gekochte doosje zie je een geel poeder liggen op de bodem. Dit is meegeleverd voedsel voor de larven. De jonge larven hebben immers voedsel nodig om te kunnen overleven. Het zijn eitjes van Ephestia kuehniella die ideaal is als voeding voor de larven. Dit product verkopen we onder de naam ‘Nutrimac’ en is ook een alternatieve voedingsbron voor Orius roofwantsen.