Voeding voor hommels

Hommels vliegen alleen op bloemen die bestoven kunnen worden, het gaat hen immers om het stuifmeel! Stuifmeel of te wel pollen hebben hommels nodig voor de opbouw van de kolonie als eiwitbron. Samen met het stuifmeel wordt nectar verzameld. De nectar zijn suikers en daaruit wordt energie geput. In de gekochte hommelkasten is een grote hoeveelheid voedingsoplossing meegeleverd. Dit is om de kolonies in het vroege voorjaar als er nog weinig stuifmeel is, te voorzien van een alternatieve suikerbron. Dit is ook essentieel als hommelkasten in de tomatenteelt professioneel worden uitgezet omdat tomatenbloemen geen nectar bevatten, de alternatieve suikerbron is dan essentieel.