Blog

 1. Vijf voordelen van een ecologische tuin!

  moestuin

  Ecologisch of biologisch tuinieren… er wordt tegenwoordig veel over geschreven en gesproken, omdat we beseffen dat het tijd is voor verandering. Niet alleen de klimaatopwarming, maar ook corona, heeft veel mensen gemobiliseerd en bewust gemaakt van de hoogdringendheid tot verandering. Biologisch tuinieren is één van de noodzakelijke pistes die moet bewandeld worden en biedt talrijke voordelen. Het nieuwe tuinjaar dat

  Lire plus »
 2. Biodiversiteit...Wat? Hoe? Waarom?

  Biodiversiteit biogroei waterpartij riet

  Biodiversiteit of biologische diversiteit omvat eigenlijk simpelweg al het leven op aarde van miniscuul klein tot immens groot, ook wij maken als soort deel uit van de totale biodiversiteit. Er is diversiteit in ecosystemen, denken we maar aan de zee, een rivier, een bos, een poel, een moestuin, een composthoop. Het zijn allemaal verschillende milieus met hun eigen leven en interacties tussen dit leven.

  spinneweb druppel biodiverse tuin

  Maar er is ook genetische biodiversiteit tussen soorten die op aarde leven (dieren, planten, algen, bacteriën, virussen…) en tussen individuen van eenzelfde soort (mensen verschillen in grootte, kleur, karakter…). Over heel de wereld zijn nu ongeveer 1,9 miljoen soorten bekend, maar dit zou slechts een klein deel van de feitelijke soortenrijkdom zijn.

  Wat is het belang van biodiversiteit?

  Biodiversiteit is voor ons van levensbelang. Het betekent LEVEN op aarde.

  De aarde biedt ons water, lucht, voedsel, bouwmaterialen, natuurlijke textielvezels, actieve bestanddelen voor geneesmiddelen, bestuiving en plaagbestrijding. Om dit in stand te houden, moeten wij zorg dragen voor de aarde zodat de ecosystemen optimaal kunnen functioneren en wij kunnen genieten van de positieve effecten van biodiversiteit.

  Meer biodiversiteit zorgt voor minder plagen.

  Elk ecosysteem vormt een web waarbij elke schakel belangrijk is en de webben zijn

  Lire plus »
 3. Hoe trekken we zoveel mogelijk vogels aan?

  vogels aantrekken in je tuin

  Een wereld zonder vogels kunnen we ons niet voorstellen. We vinden het zalig om met vogelgefluit wakker te worden of aan het water te zitten turen naar de watervogels die passeren. Ze zorgen dat we ons meer ontspannen en gelukkiger voelen. Maar vogels zijn ook een essentieel onderdeel van ons Eco-systeem. Welk nut hebben vogels in onze tuin?

  fazant
  Een fazant op bezoek in de Biogroei-tuin

  Vogels hebben in onze tuinen twee belangrijke functies:

  1. Vogels verspreiden zaden
  2. Vogels eten bessen. De zaden kunnen ze niet verteren en poepen ze weer uit. Doordat vogels soms grote afstanden afleggen, verspreiden ze de zaden en plantensoorten met hun poep. Dit is zeer belangrijk want zo komen planten terug op plaatsen terecht waar ze verdwenen waren of waar ze nooit geweest zijn.

  3. Vogels houden het insectenbestand in balans
  4. Vogels eten bladluizen, rupsen,

  Lire plus »
 4. Tijd om zelf een insectenhotel te bouwen?!

  Bijenhotel detail 500x200

  We zijn maand oktober. Nu de activiteiten in de tuin verminderen maar er -hopelijk- toch nog mooie, warme dagen aankomen, is dit de ideale moment om een insectenhotel te bouwen.

  Het ontwerp ervoor bedenken, het uittekenen en de uiteindelijke uitvoering ervan is een leuke activiteit om samen te doen met (jongere) kinderen. Of alleen, om eens helemaal tot rust te komen.

  SOLITAIRE BIJEN ZIJN GROOT IN AANTAL

  Er zijn zo’n 360 soorten solitaire bijen die op verschillende momenten kunnen uitkomen. 70 tot 80 % van de wilde bijensoorten leven in de grond. Gebruik dus geen javel of andere schadelijke producten. 20 % leven bovengronds, in holle plantenstengels, in hout, muurspleten en insectenhotels.

  HUN LEVEN IS KORT MAAR VRUCHTBAAR

  De volwassen vrouwelijke bijtjes leven maar een zestal weken, de mannetjes sterven af na de paringstijd. Tijdens haar korte leven, legt het vrouwtjes meerdere eitjes af per buisje met telkens daartussen een propje van nectar en stuifmeel.

  Elke nestcel bestaat uit 1 eitje met voedsel en wordt afgesloten met blad, modder, haren, hars e.d. Na eiafleg worden de buisjes of boorgaatjes dicht gemetseld. De larve komt na enkele dagen al uit en voedt zich met het stuifmeel. Ze overwinteren in de buisjes als voorpop, pop of cocon. Als de jonge bijtjes het volgende jaar uitkomen, maken ze de afsluitprop terug open.

  Mogelijks zie je al vroegtijdig gaatjes die open gemaakt zijn. Dit kan om allerhande redenen gebeuren. Hierdoor kunnen parasiterende sluipwespen binnen dringen . Om deze parasieten te misleiden wordt meestal de eerste broedcel in het buisje leeg gelaten.

  STUIFMEEL EN NECTAR IS NOODZAKELIJK VOEDSEL

  Je leest het, de solitaire bijen hebben stuifmeel en nectar nodig. Zorg dus ook voor voldoende voedselaanbod. Nestgelegenheid creëren en voedsel aanbieden in de vorm van bloeiende planten gaat uiteraard hand in hand.

  De wilde bijensoorten kunnen opgesplitst worden in voorjaars-, zomer- en nazomersoorten. Daarom is het belangrijk dat je bloeiende planten hebt van begin maart tot eind september. Ook je gazon kan rijk zijn aan bloeiende planten zoals paardenbloem, boterbloem, wit duizendblad maar zeker ook witte en rode klaver zijn interessante voedingsbronnen voor de bijen.

  Durf loslaten

  Door stukjes gazon niet meer te maaien of bepaalde periodes niet meer te maaien, krijgen deze bloemen de kans om tot bloei te komen.

  Solitaire bijen kunnen zowel in de stad als in de groene rand gedijen als we maar voldoende voedselaanbod voorzien. De soorten solitaire bijen die je aantrekt, hangt samen met de voedsel variëteit die aanwezig is. Klokjesbijen hebben wilde klokjes uit de natuur nodig of campanulasoorten in de siertuin. Rononkelbijen verzamelen enkel stuifmeel van planten uit de ranonkelfamilie zoals boterbloemen en metselbijen hebben nood aan vroeg stuifmeel en nectar zoals hazelaar, wilg en fruitbomen.

  HUN FOERAGEERAFSTAND IS BEPERKT

  De meeste solitaire bijen kunnen maar een korte afstand vliegen. Daarom mag de afstand tussen het insecthotel en de bloeiende planten niet te groot zijn; idealiter is het niet groter dan 50 tot 100 m. De grote rosse metselbijen en gehoornde metselbijen kunnen wel tot 600 m ver vliegen om voedsel te zoeken. De Ranonkelbijen en klokjesbijen daarentegen vliegen maximum 150 tot 200 meter rond de nestplaats.

  BELANGRIJKSTE PRINCIPES VOOR HET MAKEN VAN EEN INSECTENHOTEL

  Gebruik hout zonder splinters. Hardhout is het beste.

  Bamboe

  Als je bamboebuisjes maakt, maak ze maximum 10 cm diep en zorg dat ze aan de achterkant dicht zijn. Zorg dat ook hier geen splinters meer aanwezig zijn, hieraan kunnen de bijen hun vleugels scheuren. Bamboe is voor mij de beste optie maar je kan ook gebruik maken van stengels van zonnebloemen, aardperen of polygoonstokken. Deze drogen wel extreem waardoor je na een tijd moet bijvullen.

  Boorgaten

  Boorgaten die je in houtblokken maakt, moeten tussen 0.2 en 1 cm groot zijn, niet groter. Je kan in grote houtblokken verschillende maten van gaatjes maken (gegroepeerd per maat) of verschillende houtblokken gebruiken waarin telkens een ander diameter boorgaten wordt gebruikt.

  Uit onderzoek blijkt dat gaatjes van 4 mm het meest bewoond worden. Deze boorgaten kunnen zowel door kleine exemplaren van grotere bijensoorten (zoals de metselbijen) als door kleinere bijensoorten (zoals ranonkelbijen en klokjesbijen) gebruikt worden.

  Boor de gaten met de draad van het hout mee. Gedroogde houtblokken van eik, esdoorn, es of beuk zijn geschikt.

  Andere materialen

  Gebruik ook andere materialen zoals denappels, houten planken, leem of plantenresten…Op die manier ga je ook andere insecten aantrekken zoals o.a. oorwormen, lieveheersbeestjes en spinnen.

  Beschutting

  Zorg voor een dak dat waterbestendig is en voldoende oversteekt, zo blijft het insectenhotel droog.

  Hang het insectenhotel in de zon en uit de regen. Het zuiden is de beste oriëntatie.

  Het beste is om insectenhotels om de 4 jaar te vervangen. Dit is vooral belangrijk om ziektes te vermijden. Oude insectenhotels ruim je dan op.

  plan insectenhotel biogroei 400px

  START VAN INSECTENHOTEL IN DE BIOGROEITUIN

  We zien onze stapel paletten maar groeien, daarom hebben we besloten deze nuttig te besteden en hiermee een insectenhotel te bouwen. Vooreerst heb ik een plan uitgewerkt hoe het insectenhotel moet opgebouwd worden.

  Dan begint het zoeken naar de juiste materialen. Gelukkig hebben we veel in huis, of beter gezegd in de tuin! Terracotta potjes waren nergens nog te koop. Dus daarvoor zoeken we nog een alternatief.

  Tegenwoordig heb je ook plastic paletten. Zo eentje hebben we gebruikt als basis. Dit zorgt ervoor dat de houten paletten die er bovenop gestapeld worden, droog blijve

  Lire plus »
 5. Bestrijd engerlingen nu!

  Het is warm, vochtig en de larven zijn klein, ideaal om nu uw engerlingen te bestrijden met aaltjes. Engerlingen zijn c-vormige, witte larven die de wortels van het gazon afvreten. Hierdoor ontstaan er gele, bruine en open vlekken in het gazon.
  Lire plus »
 6. Grijp nu je kans om engerlingen en andere keverlarven effectief te bestrijden!

  De meeste keversoorten hebben deze tijd van het jaar jonge larven. Gezien jonge larven heeft meest vatbaar zijn voor een bestrijding met aaltjes, is het nu de ideale moment om je plaag aan te pakken. We hebben verschillende soorten aaltjes ter beschikking naargelang de plaag waar je met kampt!

  ENGERLINGEN

  Engerlingen is een naam die we gebruiken voor larven van allerhande kevers zoals deze van de rozekever, junikever, meikever en Sallandkever. Deze kevers leggen eieren in gazons en grasvelden, hun larven zorgen ervoor dat het gazon kapot gevreten wordt. Op dit moment zijn de larven nog klein en zeer vatbaar voor aaltjes. De ideale moment om B-green en B-green+ toe te passen, temeer omdat het nu vochtig is en de bodemtemperatuur ideaal! Afhankelijk van de keversoort die je hebt, moet je 1 tot meerdere jaren na mekeer behandelen.

  Engerlingen

  TAXUSKEVERLARVEN

  De taxuskever legt eieren vanaf half juli tot in oktober. Eind augustus-begin september is daarom de beste periode om de larven te bestrijden

  Lire plus »
 7. Heeft mijn kerselaar last van de kersenvlieg of van de Aziatische fruitvlieg?

  Dat is een terechte vraag! Vroeger was er enkel kersenvlieg die de kersen kon aantasten maar sinds 2011 is de Suzukii-fruitvlieg massaal in ons land vastgesteld en in 2016 was deze vlieg het meest waar te nemen in kersenbomen. Dus zeker en vast een reden om beide insecten wat meer onder de loep te nemen!

  Kersenvlieg

  De kersenvlieg vliegt maar een korte periode tussen eind mei en juli. De exacte periode varieert naargelang de warmte van het voorjaar. Eitjes worden enkel in de kersen afgelegd. Per vrucht wordt er één l

  Lire plus »
 8. Tuinieren zonder spitten

  De moestuin moeten binnenkort klaarstaan om de eerste zaadjes en plantjes te ontvangen. Van oudsher zijn we gewoon om in het voorjaar te spitten en te bemesten.

  Mijn vader zaliger had een moestuin in Belgisch Limburg. In de winter verspreidde hij een dik pak bladafval over de moestuin en in het voorjaar voegde hij zelfgemaakte compost en een extra kar stalmest toe. Alles spitte hij in de lente samen in de grond.

  Was hij goed bezig?

  Afgelopen jaren is er een totaal nieuwe visie ontstaan op hoe de bodem best bewerkt wordt.

  Om dit te begrijpen, neem ik je eerst even mee naar de natuur:

  Kijk naar de natuur!

  In de natuur groeien planten elk jaar opnieuw weelderig in de lente en zomer, en sterven ze af in de herfst en winter. Dit is het normale verloop van de seizoenen binnen ons klimaat. De afgestorven plantendelen blijven liggen op de grond en vergaan. De planten zullen in het voorjaar vanzelf terug uitgroeien.

  bosleven

  Hoe komt het dat planten in de natuur geen extra voeding nodig hebben om te groeien?

  85% van de planten leven samen met nuttige schimmels en bacteriën. Deze micro-organismen zorgen ervoor dat de organische stof die in de grond terecht komt, omgezet wordt in mineralen die wel door de plantenwortels kunnen worden opgenomen.

  Lire plus »
 9. Hoe voorkom ik ziekten bij kamerplanten?

  foto van een mooie kamerplant met witte    Kleur

  Kamerplanten zijn weer hip! Logisch toch?! Ze brengen leven en groen in onze woonkamers! Helaas krijgen we van onze klanten vaak te horen dat hun kamerplanten sneuvelen door ziekten. Hoe kan dit voorkomen worden? Hierbij alleszins de meest belangrijke tips om je planten te verzorgen! Enne, op onze sociale mediakanalen mag je steeds een foto van je geliefde plant posten en Biogroei taggen!

  Zet de kamerplant op een plaats die haar natuurlijke biotoop nabootst!

  Wat wij als kamerplanten beschouwen, zijn elders in de wereld buitenplanten. Onze kamerplanten vinden hun natuurlijke biotoop vaak in Azië en Zuid-Amerika.

  kerstroos

  Het is dus belangrijk om wat voorkennis op te bouwen vooraleer we kamerplanten aanschaffen. Veel planten groeien in Azië en Zuid-Amerika namelijk in het tropisch regenwoud: warm, vochtig en schaduwrijk. Daarmee ken je meteen de drie belangrijkste parameters en weet je wat je moet doen!

  Bij een hogere luchtvochtigheid groeien kamerplanten vaak veel beter dan in droge lucht. Bovendien krijgen ze dan minder last van spint en trips. Voor de meeste planten is volle zon te vermijden. Heb je een living in volle zon beperk je dan tot soorten die dit verdragen.

  • Volle zon: Sansevieria, Strelitzia, Opuntia, Rhipsalis, Agave, Aloë (vera), Crassula, Beaucarnea (olifantspoot) en cactussen. De bananenplant (Musa) kan ook tegen volle zon maar krijgt dan wel snel spint. Buiten op een beschutte plek kunnen ze tegenwoordig met de klimaatverandering ook overleven.
  • Schaduwplanten zijn Monstera, Calathea, Dieffenbachia, Bromelia Hedera, Philodendrons, Spatiphillum, Kentia, varensoorten en Dracaena.
  • Lichte standplaats: Palmen, Orchideeën, Alocasia, Schefflera, Trandescantia, Ficus, Yucca, Schefflera en Anthurium houden van licht maar liefst geen directe zon.
  bromelia

  Geef de kamerplanten een goede bodem op te groeien

  Nog belangrijker dan bij onze buitenplanten is het essentieel dat de kamerplanten in een gezonde grond groeien. Kamerplanten moeten het immers stellen met de grond in hun pot terwijl buitenplanten hun voeding uit de volle grond kunnen halen.

  Wormenaarde

  Maak je eigen potgrond want de ideale potgrond is niet in de handel verkrijgbaar. Hiervoor meng je drie delen gewone potgrond met één deel wormenaarde (of zelfgemaakte en gezifte compost) en een handvol lavameel. Hierin plant je de kamerplanten.

  De wormenaarde zorgt voor massa’s micro-organismen en sporenelementen, de lavameel verrijkt en verlucht de grond.

  Enkele maanden na het verplanten leg je

  Lire plus »
 10. Help! Uit mijn potgrond komen zwarte vliegjes!

  V

  Wij tuinliefhebbers starten deze maand met het opkweken van de eerste plantjes. Dat gebeurt vaak op de vensterbank. Maar opeens merk je ze op, die kleine en vieze zwarte vliegjes! Onaangenaam om ze in de keuken of woonkamer te hebben rondvliegen, maar vooral heel lastig voor de kleine kiemplantjes. Hun wortels worden namelijk door de larven van deze vliegjes afgegeten. Geen paniek. Er valt wat tegen te beginnen!

  Lire plus »
 11. Eenvoudige tips om je terras te reinigen op een natuurlijke manier - December

  tuintips december

  Wie december zegt, denkt vooral aan feesten. De natuur is in rust en de meeste dieren en insecten ook. De meeste onder ons denken op dit moment niet aan de tuin. Mocht je toch zin en tijd hebben, is het misschien de moment om mossen en algen op looppaden en terrassen te verwijderen. Op deze manier kan je met een schone lei het nieuwe jaar starten! Letterlijk en figuurlijk :-)

  Lire plus »
 12. Aandachtspunten bij het laten overwinteren van terrasplanten

  Tijdens de zomermaanden is het fijn vertoeven op het terras, omgeven door planten die hun wortels hebben aan de Middellandse zee. Denk maar aan Fuchsia’s, Geraniums, Oleanders, Abutilon en Lantana.

  Het gaat hier om houtachtige planten die verlangen dat we ze op een vorstvrije plaats laten overwinteren.

  Klaar voor de verhuis?

  Ben jij ook zo iemand die deze planten naar de serre of wintertuin verhuisd? Op zich is dat prima, alleen willen we je er attent op maken dat dit vaak leidt tot vroegtijdige schadelijke i

  Lire plus »
Page